V 10k auto

TI 25.100-2DD

Dávkovací systém plynů

V 10K 

automatický

V10K_Auto


Systém V10k pracuje nepřímou metodou, což znamená, že na místě aplikace je prostřednictvím injektoru vyráběn z provozní vody a plynu (např. plynného chlóru) chlórový roztok. Dávkování plynného chlóru se provádí osvědčenou regulační V-dýzou firmy W&T. Tento princip zaručuje velký regulační rozsah a velmi vysokou reprodukovatelnost.

Dávkovací systém V10k pracuje s podtlakem, který je vyráběn v injektoru a vznikne v celém systému - přes dávkovací přístroj až k regulátoru tlak/vakuum na zásobníku plynu.

Plně podtlakový princip při dávkování plynů zaručuje maximální provozní bezpečnost.

Systém V10k automatický obsahuje regulační servopohon, prostřednictvím kterého je možno realizovat automatické dávkování plynů.

Systém se dodává pro dávkování plynného chlóru, kysličníku uhličitého, čpavku, kysličníku siřičitého, jiné plyny na poptávku.

 

Dávky: chlór do 10,0 kg/h
kysličník uhličitý do 7,8 kg/h
kysličník siřičitý do 9,5 kg/h
čpavek do 4,8 kg/h

 

V řadě je 13 velikostí zařízení, dávkovací rozsah každé velikosti je v poměru 1 : 20,

u chloru od nejmenší velikosti 3 – 60 g/h až po největší 0,5 – 10 kg/h.

 

PŘEDNOSTI

  • všestranný podtlakový přístroj pro dávkování plynu pro montáž na stěnu

  • vyzrálá konstrukce, vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

  • osvědčená regulace V-dýzou pro spolehlivý vakuový provoz a přesné dávkování

  • průtokoměr s vysokým rozlišením

  • regulační ventil diferenčního tlaku pro přesné dávkování při nízkých hodnotách vakua pro efektivní provoz injektoru

  • vakuometr pro vizuální kontrolu provozu

  • lehce přístupné konstrukce součásti pro snadnou údržbu