V 10k man

TI 25.100-1DD

Dávkovací systém plynů

V 10K 

manuální

V10kmanu

 

Systém V10k pracuje nepřímou metodou, což znamená, že na místě aplikace je prostřednictvím injektoru vyráběn z provozní vody a plynu (např. plynného chlóru) chlórový roztok. Dávkování plynného chlóru se provádí osvědčenou regulační V-dýzou firmy W&T. Tento princip zaručuje velký regulační rozsah a velmi vysokou reprodukovatelnost.

Dávkovací systém V10k pracuje s podtlakem, který je vyráběn v injektoru a vznikne v celém systému - přes dávkovací přístroj až k regulátoru tlak/vakuum na zásobníku plynu.

Plně podtlakový princip při dávkování plynů zaručuje maximální provozní bezpečnost.

Nastavení dávkovaného množství plynu V-dýzou se provádí ručně, pomocí ručního nastavovacího knoflíku..

Systém se dodává pro dávkování plynného chlóru, kysličníku uhličitého, čpavku, kysličníku siřičitého, jiné plyny na poptávku.


Dávky:

chlór do 10,0 kg/h
kysličník uhličitý do 7,8 kg/h
kysličník siřičitý do 9,5 kg/h
čpavek do 4,8 kg/h

 

V řadě je 13 velikostí zařízení, dávkovací rozsah každé velikosti je v poměru 1 : 20,

u chloru od nejmenší velikosti 3 – 60 g/h až po největší 0,5 – 10 kg/h.

 

PŘEDNOSTI

  • všestranný podtlakový přístroj pro dávkování plynu pro montáž na stěnu

  • vyzrálá konstrukce, vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

  • osvědčená regulace V-dýzou pro spolehlivý vakuový provoz a přesné dávkování

  • průtokoměr s vysokým rozlišením

  • regulační ventil diferenčního tlaku pro přesné dávkování při nízkých hodnotách vakua pro efektivní provoz injektoru

  • vakuometr pro vizuální kontrolu provozu

  • lehce přístupné konstrukce součásti pro snadnou údržbu.